Past het werken met een handpop binnen de visie van jouw organisatie of praktijk en wil je graag samen aan de slag om het aandeel van de handpop binnen je dagelijks werk te vergroten? Dan is het zinvol om samen met collega’s of vakgenoten de workshop te volgen. Bij 8 of meer deelnemers is het voordeliger om mij naar de locatie te laten komen om daar de workshop te geven.

OVER DE WORKSHOP

In onze workshops draait het altijd om het creëren van een geloofwaardig wezentje dat actief onderdeel gaat worden van je dagelijkse praktijk; een karaktertje met een eigen persoonlijkheid, een eigen belevingswereld, een eigen geschiedenis, eigen plannetjes en eigen behoeften. Een wezentje dat aansluit bij de kinderen waar je mee werkt, dat niets liever doet dan met die kinderen in gesprek gaan en hen op een speelse manier (leer)inhouden of vraagstukken aanbieden.

We gaan bekijken aan welke voorwaarden de pop moet voldoen om door kinderen als geloofwaardig en veilig te worden ervaren en van daaruit de vertaalslag maken naar het vormen van een laagdrempelig en communicatief karakter dat alle mogelijke onderwerpen aan kan kaarten. Een karaktertje waar kinderen zich in kunnen herkennen, waar ze zichzelf bij kunnen zijn en zichzelf bij durven te uiten. De pop neemt jouw rol niet over, maar zal een aanvulling gaan worden op je eigen handelen en daarbinnen een rol gaan krijgen.

Een workshop op locatie is altijd een workshop op maat. We kunnen ons standaard programma aanbieden waarin we aan de slag gaan met:

 • Het bewegen van het hoofd, de handen en het lijf
 • Werken met stem en emoties
 • Het neerzetten van een geloofwaardig karakter
 • Tips bij het introduceren van de pop
 • Een demonstratie over het aanbieden van leerinhouden via de pop

Maar we kunnen ook aansluiten bij de leervragen die er vanuit de deelnemers of de organisatie liggen. Dit kunnen vragen zijn die betrekking hebben op specifieke ontwikkelingsgebieden of -problematieken. Daarbij kun je denken aan:

 • de handpop inzetten t.b.v. taalontwikkeling en/of taalstimulering;
 • het vergroten van de weerbaarheid van kinderen;
 • de handpop inzetten om kinderen te helpen hun grenzen aan te geven;
 • de handpop als hulpmiddel gebruiken om de werkhouding van kinderen te verbeteren;
 • de handpop inzetten binnen je werk in de hulpverlening aan kinderen;
 • de handpop inzetten om inzicht te krijgen in de belevingswereld van een kind;
 • de handpop inzetten om het oefenen met leerstof leuker te maken;
 • de handpop inzetten om kinderen nieuwe situaties minder eng of bedreigend te maken;
 • het kind via de handpop uitdagen tot actief taalgebruik en communicatie;
 • de handpop toespitsen op het introduceren van thema’s en leerinhouden;
 • de handpop integreren binnen de methode(n) waarmee je werkt;
 • de handpop de rol van volwaardige gesprekspartner geven;
 • etc.

Eigenlijk is er, wanneer je met kinderen werkt, maar weinig wat niet mogelijk is via een handpop. Het standaard programma behandelt de toepassing van de handpop in de breedte en stippen gebieden als bijvoorbeeld taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling even aan. Wanneer er behoefte is om bij een specifiek gebied wat langer stil te staan, is een workshop op maat meer geschikt voor jou, de groep of organisatie.

Deelnemers zullen tijdens deze workshop ervaren dat het interactief werken met een handpop veel meer een kwestie is van inspringen op situaties dan van techniek. Techniek blijkt geen voorwaarde om een geloofwaardige handpop te creëren, enthousiasme wèl. Om deel te kunnen nemen aan deze workshop is ervaring met het spelen met poppen niet nodig, het is een echte beginnersworkshop.

Ik neem bij een aanvraag contact op om de wensen en leerdoelen te inventariseren en neem die mee in het programma. Wanneer er geen, of niet genoeg poppen beschikbaar zijn om tijdens de workshop mee te oefenen dan kan er gewerkt worden met de poppen die ik mee neem. Op die manier kun je ontdekken of het werken met de pop überhaupt wel bij je past en kun je na afloop besluiten of je het leuk genoeg vindt om er eentje voor jezelf aan te schaffen.

VOOR WIE IS HET?

Een workshop op locatie kan geboekt worden door:

 • scholen,
 • kinderdagverblijven,
 • organisaties,
 • intervisiegroepen,
 • onderwijsinstellingen.

die:

 • nog niet met handpoppen werken en daar graag mee willen starten,
 • die al met een handpop werken (al dan niet in combinatie met een methode) en zich comfortabeler willen gaan voelen met het gebruik van de pop,
 • die al ervaring hebben met het werken met de pop en het gebruik van de handpop willen gaan uitbreiden binnen bijvoorbeeld thema’s, ontwikkelingsgebieden of specifieke problematieken,
 • die graag willen dat ik mee kijk en mee denk over de toepassing van een (methode)pop binnen hun specifieke situatie,
 • etc.

Een workshop op locatie wordt altijd geboekt door een groep deelnemers en is niet toegankelijk voor deelnemers van buitenaf.

Ik woon tegenwoordig op Bonaire en geef geen workshops op locatie meer in Nederland. Mocht er interesse zijn voor een online training, neem dan gerust contact op via: helen@handpopcoach.nl

 

Dit zeggen deelnemers over mijn workshops

[bne_testimonials custom=”780717246″]