De mogelijkheden zijn groot maar het vraagt ook oefening

Menig pedagogisch medewerker blijkt een haat-liefde relatie met de handpop te hebben. De ene na de andere methode komt met een pop op de proppen waarbij wordt aangenomen dat je wel weet hoe je die pop dan moet gaan gebruiken. Alsof het een kwestie is van ‘men neme een pop, zet die op je hand, zwaait wat heen en weer en voilá kinderen hangen aan je lippen.’ Nou, zo simpel is het voor de meesten van ons niet.

De afgelopen 25 jaar ben ik vaak benaderd door pedagogisch medewerkers die echt wel zagen hoe leuk kinderen de pop vonden, maar hem toch niet (of nauwelijks) gebruikten. Omdat kinderen de tent afbraken als hij er was, of maar in zijn neus bleven knijpen, hem sloegen, of zo druk van hem werden dat ze de rest van de dag doodmoe waren of er geen land meer met ze te bezeilen was. Misschien herken je het wel. Verhalen waaruit vooral bleek dat het werken met een pop een vaardigheid is en meer omvat als ‘men neme een pop en dan komt het vanzelf goed’. In de meeste gevallen komt het niet vanzelf goed en beland de pop op de kast, in de kast, op Marktplaats of ergens in een vuilniszak.

Zonde want er is  veel mogelijk met een handpop. Als je ermee leert werken kan hij uitgroeien tot een geweldige assistent en een gouden hulpmiddel. Een pop kan kinderen spelenderwijze stimuleren van de ontwikkeling, of  hen op veilige manier laten oefenen met nieuwe vaardigheden. Kinderen laten veel meer van zichzelf zien in de aanwezigheid van de pop, laten  zich makkelijker door de pop uitdagen dingen te doen die ze eigenlijk best eng vinden. En dat maakt het in kaart brengen en diagnosticeren van een kind een stuk eenvoudiger. De handpop brengt ontspanning en plezier met zich mee en maakt het aanbieden van activiteiten en inhouden makkelijker.  Eigenlijk is er geen reden om de pop niet te gebruiken.

Momenten waarop je de pop zou kunnen gebruiken:

 • tijdens de kring (gesprekjes of activiteiten);
 • bij individuele gesprekjes (of activiteiten);
 • bij het zelfstandig en vrij werken;
 • bij de inleiding op een onderwerp;
 • bij de verdieping van een onderwerp;
 • bij conflicten die zich voordoen;
 • bij het oefenen van nieuwe vaardigheden (op welk gebied dan ook);
 • bij het oefenen van nieuwe situaties;
 • bij het leren samenspelen en samenwerken;
 • bij dag-/weekopeningen en dag-/weeksluitingen.

Door middel van een handpop kunnen kinderen op een veilige, laagdrempelige manier:

 • leren om zelf en met anderen te spelen;
 • leren uiting te geven aan emoties;
 • leren hoe ze met anderen kunnen communiceren op verbaal en non-verbaal niveau;
 • ervaren hoe het is om ander gedrag te vertonen;
 • ervaren hoe het is om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan;
 • hun wereld relativeren door even in de huid van een ander te kruipen;
 • oefenen met leerstof;
 • oefenen met taal;
 • oefenen met moeilijke opdrachten;
 • oefenen met sociale situaties en conflicten;
 • oefenen met assertiviteit;
 • spelenderwijze de wereld verkennen;
 • nieuwe woorden leren;
 • etc.

Het doel van de aanwezigheid van de handpop heeft altijd te maken met het uitdagen tot deelname en interactie. De pop kan hierbij een structurele plek krijgen en de hele dag door een rol spelen, maar ook alleen tevoorschijn komen tijdens kringsituaties, het eten, het voorlezen van een verhaal, etc. Hoe je hem wilt gebruiken en op welke momenten is helemaal aan jou.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Wil je me eerst even volgen, meer lezen over het werken met de pop en/of een poosje tips en ideetjes ontvangen? Zet jezelf dan op mijn mailinglijst. Je ontvangt 3 keer per week een bericht van me en kunt je daarvoor afmelden wanneer je maar wilt.

[activecampaign form=13]