De handpop als onderdeel van de klas

De handpop is binnen een school een veel- en graag geziene gast en neemt een bijzondere rol in bij tal van leermethoden. Da’s handig dus dan is er vaak al een pop en die pop heeft mogelijkheden en kansen in zich die je kunt gaan benutten. Je kunt hem laten aansluiten bij  de leerstof maar ook bij situaties die zich dagelijks of regelmatig in de groep voordoen.

Waar een pedagogische handpop zich onderscheidt van een andere pop is dat wat hij denkt in plannetjes en activiteit, gericht is op de relatie met kinderen en altijd aansluiting zoekt bij de belevingswereld van kinderen. De pop speelt dus geen act, je brengt geen entertainment, maar zoekt contact. Echt contact.

En vanuit dat contact daagt de pop kinderen uit om mee te doen met een spel of plannetje, om te reageren en stimuleert hij spelenderwijze de ontwikkeling. Kinderen laten veel meer van zichzelf zien aan de pop en laten zich makkelijker door een pop overhalen om iets te doen wat ze eigenlijk best eng vinden. Samen met de pop kunnen ze dus veilig, speels en gesteund oefenen met nieuwe vaardigheden.

De handpop hoeft helemaal geen ‘extra’ activiteit te zijn en kan meegenomen worden in het dag- en weekprogramma of het hele thema. Je kunt hem inzetten tijdens:

 • een kringgesprek
 • een leeractiviteit
 • het zelfstandig en vrij werken
 • een inleiding op een onderwerp
 • de verdieping van een onderwerp
 • conflicten die zich voordoen
 • het aanleren van sociale vaardigheden
 • het oefenen met nieuwe vaardigheden
 • het oefenen met nieuwe situaties
 • het leren samenspelen/samenwerken
 • dag/week openingen/sluitingen
 • etc.

En je doet dat omdat de handpop kinderen helpt om: 

 • leren om zelf en met anderen te spelen;
 • leren uiting te geven aan emoties;
 • leren hoe ze met anderen kunnen communiceren op verbaal en non-verbaal niveau;
 • ervaren hoe het is om ander gedrag te vertonen;
 • ervaren hoe het is om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan;
 • hun wereld relativeren door even in de huid van een ander te kruipen;
 • oefenen met leerstof;
 • oefenen met taal;
 • oefenen met moeilijke opdrachten;
 • oefenen met sociale situaties en conflicten;
 • oefenen met assertiviteit;
 • spelenderwijze de wereld verkennen;
 • nieuwe woorden leren;
 • etc.

Onder-, midden-, en bovenbouw

Er wordt vaak gedacht dat het werken met een handpop alleen bestemd is voor kleuters, maar niks is minder waar. Ook in midden- en bovenbouw zijn er tal van situaties te bedenken waarin een handpop een belangrijke rol kan spelen (denk maar eens aan de sociaal-emotionele ontwikkeling).

Kinderen staan misschien wat vreemd te kijken wanneer je met een pop binnen komt lopen, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet voor open staan. Als je rekening houdt met eventuele weerstand, de pop van alle kinderachtigheid weet te ontdoen, en aan laat sluit bij de belevingswereld, blijft er een hulpmiddel over wat ook voor oudere kinderen veel te bieden heeft.

De handpop heeft eigenlijk alleen maar voordelen:

 • hij heeft een positieve uitwerking op het pedagogisch klimaat.
 • de betrokkenheid van de kinderen wordt groter.
 • je krijgt via de pop informatie over de kinderen.
 • kinderen laten meer van zichzelf zien in hun contact met de pop.
 • daardoor krijg je meer zicht op eventuele leerproblemen, ontwikkelingsachterstanden en/of (leer)behoeften van een kind
 • daar kun je dus beter op in spelen.
 • en als kers op de taart wordt het leren leuker waardoor kinderen graag naar school komen.

Alles bij elkaar is de handpop er niet alleen voor de kinderen dus, hij helpt ook jou bij het uitvoeren van je werk.