Basishouding (de relatie tussen jou en de pop)

Wanneer je de pop wilt gebruiken als pedagogisch hulpmiddel dan zijn dit een aantal belangrijke kenmerken van jouw houding naar de pop toe:

  • Veilig zijn: de pop voelt zich veilig bij jou en heeft het gevoel dat hij alles kan zeggen
  • Betrouwbaar zijn: de pop heeft het vertrouwen dat wat hij zegt veilig bij jou is en niet gebruikt wordt om hem, op welke manier, dan ook te schaden
  • Echt zijn: de pop gelooft dat je oprecht ge├»nteresseerd bent en handelt conform je uitspraken
  • Empathisch/betrokken zijn: de pop gelooft dat je betrokken bent bij zijn doen en laten, je voor kunt en wilt stellen wat hij voelt, dingen vanuit zijn oogpunt kunt en wilt bekijken, met hem meevoelt en dat ook toont
  • Respectvol: de pop voelt dat je respect voor hem hebt
  • Zonder oordelen zijn: de pop weet dat je niet zonder oordelen bent maar gelooft wel dat je open staat voor andere meningen en het belangrijker vindt om te begrijpen dan om consequenties aan bepaald gedrag te koppelen
  • Opmerkzaam zijn: de pop merkt dat je opmerkzaam bent en oog voor hoe hij eruit ziet, wat hij doet en hoe hij zich voelt
  • Zelfbewust zijn: de pop is zelfbewust en dat kan hij zijn omdat jij hem telkens weer laat weten dat hij OK is, fouten mag maken en zich nergens voor hoeft te schamen
  • Nieuwsgierig zijn: de pop voelt zich door jou gevoed in zijn nieuwsgierigheid, je neemt hem mee naar allerlei verschillende plaatsen, beantwoordt zijn vragen, hij kan naar de bibliotheek, op internet zoeken, mag televisieprogramma’s kijken etc. omdat jij hem niet wil remmen in zijn ontwikkeling

De pop is dus niet zomaar een pop voor je, het is een wezentje waar je van houdt, waar je je om bekommert en waar je een gezonde en warme relatie mee onderhoudt. Een zichtbare en geloofwaardige relatie tussen jou en de pop maakt niet alleen jou voor de kinderen veel laagdrempeliger, het wordt ook makkelijker om problemen die zich in relaties voordoen (en die vaak gepaard gaan met emoties) bespreekbaar te maken en alternatieven te geven voor gedrag dat ineffectief is of juist alleen maar meer conflicten oplevert. Door open te staan voor de pop geef je kinderen indirect de boodschap mee dat ook zij bij jou veilig zijn en zichzelf mogen laten zien. De zichtbare relatie (en ook de manier waarop je over de pop spreekt als je die niet direct bespeelt) is van wezenlijk belang bij het gebruik van de handpop als pedagogisch hulpmiddel. Als je de pop zelf als ding benoemt/behandelt en geen respect opbrengt voor zijn autonomie zullen kinderen dat ook niet doen en laat je een aantal kansen die de pop je biedt liggen.