Een handpop in de thuissituatie, wat kun je er mee?

Een veilig en vertrouwd  vriendje voor jouw kind

Kinderen spelen graag met poppen. Via poppen kunnen ze hun eigen belevingswereld naar buiten brengen, nieuwe leerstof eigen maken, oefenen met taal, spreekvaardigheid, sociale vaardigheden, conflicten en grenzen spelenderwijze verleggen. De pop wordt door kinderen als een veilig oefeninstrument ervaren; ze kunnen zich er makkelijk achter verschuilen en kunnen via de pop contact maken met anderen en de wereld om hen heen. Maar de handpop kan méér zijn dan speelgoed voor een kind. Ook voor jou als ouder en opvoeder kan de pop een prachtig hulpmiddel zijn.

Wanneer het jou, als volwassene lukt om de magie van de pop vast te houden, hem dus echt door de ogen van het kind te laten kijken en het vriendje te laten zijn dat gelijkwaardig is aan het kind, zal het kind vrijer gaan reageren, makkelijker antwoorden geven en kanten van zichzelf laten zien die het, om welke reden dan ook, niet zo snel laten zien.

De pop kan kinderen dan helpen om bijvoorbeeld grenzen te verleggen en nieuwe vaardigheden op te doen. Maar hij helpt jou ook om meer zicht te krijgen op wat er in jouw kind leeft. Vooral omdat de pop anders ervaren wordt. Het kind ziet de pop niet als iemand die iets van hem/haar verwacht en als je dat in stand weet te houden, zul je ervaren dat jouw rol als (groot)ouder een extra dimensie krijgt. 

Het ontstaat alleen niet helemaal vanzelf. Het begint met na te denken wat je precies met de pop wilt bereiken en in welke situaties je de pop in wilt zetten. Je kunt daarbij denken aan:

 • Jouw kind vindt het moeilijk om contact met anderen te leggen.
 • Jouw kind heeft moeite met zelfstandigheid.
 • Jouw kind is bang als het bijvoorbeeld naar de dokter moet.
 • Jouw kind slaapt moeilijk in of door.
 • Jouw kind heeft veel bevestiging nodig.
 • Jouw kind vertelt uit zichzelf weinig of niets.
 • Jouw kind is heeft vaak ruzie.
 • Jouw kind heeft moeite met veranderingen/nieuwe situaties.
 • Jouw kind wordt gepest en trekt zich in zichzelf terug.
 • Jouw kind heeft behoefte aan een ‘maatje’.
 • Jouw kind komt niet echt tot spelen.
 • Etc.

In de praktijk blijkt vaak dat een pop, die aanvankelijk voor een kind is aangeschaft, al snel een onderdeel van het hele gezin (en soms zelfs de hele familie) wordt. En dat het ook niet alleen het kind is dat met de pop speelt! Een handpop in de thuissituatie kan een prima hulpmiddel zijn om duidelijk te krijgen waarom een kind doet wat het doet en wat het nodig heeft om ander gedrag te gaan vertonen.