In 2015 heeft JUF magazine verschillende keren aandacht besteed aan het gebruik van handpoppen in de klas. Met zoveel methodes die een handpop inpassen is dat een logisch onderwerp want een handpop bij een methode is een goed idee, mits de leerkracht ook genoeg handreikingen krijgt om die handpop dan ook echt te gaan gebruiken. En daar schort het nog wel eens aan.

Gelukkig was daar JUF magazine die Lenny Tamerus de opdracht gaf om uit te zoeken hoe het zat met het gebruik van handpoppen in de klas. Wat zou juffen en meesters nou kunnen helpen om de pop wat vaker te gebruiken? In ons eerste gesprek met Lenny stelde ze me, voor JUF digitaal, de vraag of een handpop alleen bruikbaar was in de onderbouw. Ik was blij met die vraag, omdat ik dat als een vrij hardnekkige aanname ervaar.

Er staat nergens geschreven dat je alleen bij jonge kinderen met een handpop zou kunnen werken, er is nooit onderzocht wat de waarde van een handpop voor oudere kinderen zou kunnen zijn, maar toch wordt er aangenomen dat die niet zitten te wachten op een handpop. Ik snap de aanname wel maar heb zelf juist hele leuke ervaringen opgedaan met een handpop bij oudere kinderen.

In mijn tijd als leerkracht heb ik in elke bouw met een handpop gewerkt, ook in groep 8. Niet omdat het moest of omdat er een methode was die dat van me vroeg, maar omdat ik nieuwsgierig was naar de reacties van de kinderen en wilde ontdekken of de magie van de pop ook bij groep 8 zou werken.

Waar zou ik tegen aan lopen? Wat waren de belangrijkste bezwaren van deze 11 – 12-jarigen als ik met een pop op de proppen kwam? Zouden ze zich open kunnen stellen voor een pop of me direct wegblazen en met hun vinger naar hun voorhoofd wijzen? Welke insteek zou ik de pop kunnen laten gebruiken om de nieuwsgierigheid van de kinderen een beetje te prikkelen? Als ik een ingang zou kunnen vinden, wat was dan mijn belangrijkste reden om de pop mee te nemen? Welk doel kon de pop dienen in de bovenbouw?

Mijn doel voor de bovenbouw was niet anders dan voor de onderbouw: ik wilde via de pop informatie verzamelen en meer zicht krijgen op een kind. Wat beweegt het kind, hoe denkt hij, waar loopt hij tegen aan, hoe ziet hij de wereld om zich heen, waar trekt hij zich iets van aan? Een handpop was misschien niet het meest logische hulpmiddel om te gebruiken bij deze leeftijd, maar ik heb altijd een groot geloof gehad in de pop en vond het wel een leuk avontuur.

Terug naar het artikel van Lenny

Ik vertelde Lenny over mijn ervaringen met handpoppen in de bovenbouw, het had vooral een andere aanpak en andere insteek gevraagd. De kinderen hadden het aanvankelijk idioot gevonden en hadden me keihard uitgelachen, maar toen ik me daar niet door liet tegenhouden ontstonden er boeiende uitwisselingen tussen mijn pop Joep en de kinderen. Joep wist de juiste toon te vinden en koos onderwerpen die de kinderen prikkelden, had reacties die de kinderen niet bij een pop verwachtten en op die manier werd hij steeds meer geaccepteerd én kon hij tot de kinderen doordringen.

Omdat ik enthousiast was over het gebruik van de handpop bij oudere kinderen heb ik daar ooit een workshop in gegeven. Het aantal leerkrachten dat met een pop werkt in een bovenbouwgroep is nog steeds niet heel erg groot, maar ze zijn er wel en ze delen allemaal mijn mening: het is erg leuk en heel zinvol om ook bij deze leeftijd een pop toe te voegen. Lenny vroeg of ik haar in contact kon brengen met een van die leerkrachten, zodat ze daar een afspraak mee zou kunnen maken. En zo kwam dit artikel tot stand, Lenny maakte een afspraak met Sylvia en ging bij haar op klassenbezoek om een activiteit met handpoppen van dichtbij mee te maken.

Je leest het artikel hier

Ben je nieuwsgierig geworden en benieuwd wat de pop zou kunnen betekenen in jouw situatie? Stuur me dan gerust een mail of schrijf je in op mijn mailingslijst zodat ik je meer kan vertellen over het werken met handpoppen in het onderwijs, de kinderopvang of de hulpverlening. De handpop kan een fantastische assistent worden als je hem gaat bekijken door de ogen van een kind en hem vooral een vriendje laat zijn. De synergie die dan ontstaat, biedt enorm veel kansen en mogelijkheden. Mag ik je daar over informeren?

Dank je wel voor het lezen en tot een volgend bericht 🙂

 

Author

I'm a teacher, trainer, developer, hand puppetcoach and author of the book "The Handpuppet as an educational tool". I want to inspire you and help you to use a puppet in class. I'm sure the hand puppet makes a big difference in the life of a child, but also in your life. I hope you're gonna enjoy that just as much as I am.

Comments are closed.