DOMPEL JEZELF EEN DAG LANG ONDER IN DE FANTASTISCHE WERELD VAN DE HANDPOP

Inhoudelijk werken met een handpop is een dagvullend programma rondom het pedagogisch- en inhoudelijk werken met een handpop voor professionals uit het onderwijs, de kinderopvang en de hulpverlening. Inhoudelijk werken met een handpop is méér dan het eenmalig verschijnen van een handpop tijdens een thema of activiteit. Inhoudelijk werken met de handpop gaat over de handpop die een structurele plek krijgt binnen jouw dagelijkse praktijk. De handpop die activiteiten aanbiedt, vragen stelt en plannetjes in gang zet. De handpop die als een veilige rode draad fungeert en de betrokkenheid van kinderen verhoogt. De handpop die de betrokkenheid van kinderen verhoogt en hen uitdaagt tot deelname en interactie.

Het totale programma van deze masterclass beslaat 7 uur (inclusief een lunch en pauzes). We starten met het tot leven roepen en neerzetten van een handpop die aan sluit bij de belevingswereld van de kinderen, het kind waarmee je werkt.  In het eerste deel van het programma ga je aan de slag met de basisvaardigheden rondom het spelen met een pop: de bewegingen van het hoofd en de handen, de handelingen die je de pop kunt laten uitvoeren, het stemgebruik, het vormen van het karakter van de pop. Wat maakt de handpop voor het kind levendig en geloofwaardig?

Vervolgens ga je jouw pop koppelen aan doelen die je via de pop wilt gaan bereiken en gaan we aan de slag met de manier waarop je een kind via de pop kunt prikkelen en uitdagen tot deelname en/of activiteit. Welke taal spreekt de pop? Hoe formuleert hij zijn zinnen en vragen? Welke materialen en attributen kan hij allemaal gebruiken? In dit onderdeel ligt de nadruk op (leer)inhouden en hoe je die aan kunt bieden via je handpop. De handpop is geen opvoeder maar een vriendje en dat maakt zijn of haar vraagstelling en benadering anders dan die van jou. Waar zit het verschil en hoe maak je jezelf die manier van denken eigen?

In het laatste onderdeel ga je een onderwerp waar je jouw pop voor wilt inzetten van meerdere kanten gaat bekijken. Je gaat onderzoeken waar je pop het over gaat hebben, op welke manier je dat gaat doen en welke weg je gaat bewandelen om een kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. In dit onderdeel ga ik in op situaties en onderwerpen die je zelf aan kunt dragen en denk ik mee met jouw specifieke, individuele situatie.

Aan het eind van de dag kun je je pop op een geloofwaardige manier tot leven roepen en weet je hoe je hem keer op keer nieuwe inhoud mee kunt geven, op welke manieren je kinderen uit kunt dagen tot deelname en hoe je jouw pop planmatig in kunt zetten bij de doelen die je bereiken wilt.

Tijdens deze masterclass dompel je jezelf een dag lang onder in de fantastische wereld van de handpop en krijg je handreikingen om van start te gaan met jouw handpop als doelgericht hulpmiddel. Het aantal plaatsen voor een masterclass is beperkt.

VOOR WIE IS DEZE MASTERCLASS?

Deze masterclass is bestemd voor:

  • Leid(st)ers in de kinderopvang.
  • Leerkrachten (alle bouwen/groepen).
  • Rt-ers, Ib-ers.
  • Kindercoaches, kindertherapeuten.
  • Hulpverleners.

die graag méér zouden willen doen met hun (of een) handpop binnen hun werk.

Voor deze masterclass is geen ervaring in het werken met de handpop of een eigen handpop nodig. Je kunt tijdens de masterclass werken met een eigen pop of met een pop die ik ter beschikking stel.

WAT KOST HET?

De masterclass wordt gegeven op een zaterdag en duurt  7 uur (9.30 – 16.30 uur) met inbegrip van pauzes en een lunch.  De deelnameprijs is €249,- per persoon. De deelnameprijs is incl. gezonde lunch, koffie/thee, water, versnaperingen en de handleiding “de handpop als pedagogisch hulpmiddel”. Na afloop ontvang je een deelnamecertificaat.

Wil je ook een jaar lang toegang tot een beginnerscursus aan de online academie waarmee je onderdelen uit de masterclass terug kunt kijken én op je dooie gemakkie de basistechniek van het werken met de pop kunt oefenen en terug kunt vallen op een deelnemersgroep waarin je vragen kunt stellen? Dan kun je deze bij inschrijving bij boeken voor slechts €100,- p.p. (i.p.v. €249,-)

Wanneer je je inschrijft voor de masterclass ontvang je een bevestigingsmail, je weet zo zeker dat er een plek voor je gereserveerd is. Ongeveer 2 weken voor de start ontvang je het programma en de routebeschrijving voor de masterclass per e-mail.

Wanneer je zelf een pop hebt kun je die meenemen en daarmee oefenen. Wanneer je nog geen pop hebt, kun je oefenen met één van de poppen die aanwezig zijn. Wil je na afloop verder met een handpop en er eentje aanschaffen? Dan verwijs ik je graag door naar de webshop van handpoppen.nl

Dit zeggen deelnemers over mijn workshops:

[bne_testimonials custom=”780717246″]

De volgende masterclass wordt gegeven op:

[add_eventon_list event_type=”6008″ number_of_months=”5″ hide_empty_months=”yes” ]