Moet je kijken, dit is mijn bos, ja, het bos waar ik vaak ben en deze foto’s heb Helen gemaakt. Ja, want ik heb een plan weer, ja, ik wil jou laten zien wat ik zie en ik zag vorig jaar dat het bos elke keer anders is, ja, dat het veranderd elke maand, ja, en dat wil ik jou laten zien. Dus ik heb bedacht dat ik elke 4 weken op zondag dezelfde wandeling ga maken. Ja, en dan moet Helen steeds op dezelfde plekken een foto maken en dan gaan we die aan het eind allemaal aan mekaar plakken. Snap je, dan kun je dus zien dat het echt anders wordt hè, ja, dat het bos nooit hetzelfde is. Is een goed plan hè?

En dit is dus de eerste wandeling, deze is van 22 maart:

Ja, ’t is nou nog niet echt groen in het bos hè, nee, de takken zijn nog helemaal kaal maar er zijn al wel knopjes aan de takken. Ja, dat wel maar er liggen ook nog steeds een hoop blaadjes op de grond, blaadjes van de herfst weet je wel, die in de herfst van de boom naar beneden zijn gevallen. Ja, die liggen nog steeds wel veel op de grond in het bos maar je kan al wel zien dat er meer groen komt. Ja.

En nou ga ik over 4 weken dus weer daar lopen en dan kan je zien wat er dan is veranderd, snap je?