De handpop is een prachtig stuk gereedschap voor jou als hulpverlener en mag eigenlijk niet in je gereedschapskist ontbreken. De pop kan namelijk zo veel en heeft mogelijkheden en kansen die andere hulpmiddelen niet of veel minder hebben. Een pop maakt makkelijk contact, nodigt kinderen uit om mee te doen, zich te laten horen, laat hen op een veilige manier oefenen met nieuwe vaardigheden en helpt hen zichzelf en de wereld om hen heen beter te leren begrijpen.  Met een pop in de buurt durven kinderen meer en zie je kanten van hen die zonder pop niet of nauwelijks getoond worden.

En dat heeft dan weer te maken met de kracht van de pop. Met hoe kinderen een pop zien. Wanneer het je lukt om die kracht in stand te houden en te integreren in je aanpak en dagelijkse praktijk ontstaat er een hulpmiddel waarmee je informatie kunt gaan verzamelen over een kind.

Je kunt daarbij denken aan:

 • het duidelijk krijgen wat er in het kind leeft;
 • het duidelijk krijgen hoe het kind een bepaalde situatie ervaart;
 • het duidelijk krijgen waar het kind moeite mee heeft;
 • het duidelijk krijgen hoe het kind denkt;
 • het duidelijk krijgen wat het kind (niet) nodig heeft;
 • het kind uitdagen zich te uiten;
 • het kind uitdagen grenzen te verleggen;
 • het kind laten oefenen met nieuwe vaardigheden;
 • het kind een spiegel voorhouden;
 • het kind alternatieven geven voor bestaand gedrag;
 • het kind ondersteunen in de taalontwikkeling.

De uitwerking die de pop op een kind kan hebben kan heel groot zijn. Kinderen die nauwelijks iets durfden te zeggen, laten zich door de pop bevragen; kinderen die weinig emotie en betrokkenheid toonden, laten via de pop zien wat er in hen leeft; kinderen die geen initiatieven durfden te nemen gaan samen met de pop op verkenning uit.

Dat een kind zich makkelijker door een pop laat uitdagen heeft alles te maken met de manier waarop een kind een pop ziet. Voor hen is een pop een vriendje waar geen enkele dreiging uitgaat, waarbij ze zich niet hoeven te bewijzen en die geen prestatie van ze vraagt. Bij de pop mogen ze helemaal zichzelf zijn. Dat geeft direct ontspanning.

Laat de pop een vriendje zijn die jouw rol niet overneemt

Om de handpop binnen de hulpverlening effectief in te kunnen zetten is het nodig dat het kind de pop als veilig en vertrouwd blijft ervaren. Zodra de pop jouw rol gaat overnemen verliest hij zijn kracht en zal het kind hem links laten liggen. Maar dat betekent niet dat hij het kind klakkeloos volgt en alles prima vindt. Het is mogelijk om jouw pop daar waar nodig bij te laten sturen en in te laten grijpen. Het gaat daarbij vooral om de manier waarop jouw pop dat doet, als je dat goed doet, verliest de pop zijn waarde als vriendje niet en ontstaat er een hulpmiddel wat alleen maar voordelen heeft.

Heb je een pop en weet je niet zo goed waar je moet beginnen om daar een prachtig hulpmiddel van te maken, of pakt het niet uit zoals je hoopt? Kijk dan eens naar deze en deze cursus of stuur me een mail. Via een kort coachingstraject zet ik je op het juiste spoor, geef ik je gerichte oefeningen, tips en aanwijzingen waarmee jouw pop voor je gaat werken.

Author

I'm a teacher, trainer, developer, hand puppetcoach and author of the book "The Handpuppet as an educational tool". I want to inspire you and help you to use a puppet in class. I'm sure the hand puppet makes a big difference in the life of a child, but also in your life. I hope you're gonna enjoy that just as much as I am.

Comments are closed.