Gefascineerd door de handpop

Ik ben Helen Meurs en gespecialiseerd in de handpop als pedagogisch hulpmiddel. Ik ben het grootste deel van mijn leven al gefascineerd door de magie van de handpop en doe al jaren onderzoek naar de meerwaarde van de handpop voor de opvoeding, het onderwijs, de begeleiding en de hulpverlening aan kinderen. Naar wat precies maakt dat hij werkt bij kinderen of juist niet. Naar de kern van de interactie en wat dit vraagt van bijvoorbeeld de invulling en het karakter van de handpop. Persoonlijk spreek ik liever over de handpop als een ‘hulpmiddel’ omdat daarmee een duidelijker onderscheid gemaakt kan worden tussen het ding (de handpop) en de reden waarom ik de handpop betrek in mijn handelen (het doel).

Handpoppen vervelen me niet. In de praktijk duiken steeds weer nieuwe situaties en onderwerpen op waarbij de pop een rol kan spelen of waarbij de pop een bruggetje kan bouwen richting het kind. Maar ook de rol van de bespeler vind ik interessant. De manier waarop de bespeler naar de pop kijkt en hem tot leven roept, is bepalend voor het resultaat van de pop. Wanneer het lukt om hem volledig aan te laten sluiten bij de belevingswereld en de verwachtingen van het kind dan levert dat hele andere informatie op dan wanneer de pop de rol van de opvoeder over neemt. Wanneer je je daar bewust van bent kan er een samenwerking ontstaan die meer is dan de som der delen. Magisch hè?

Dit zegt JaNee over Helen

Mijn achtergrond

Mijn fascinatie voor handpoppen is ooit gestart op de PABO waar ik afstudeerde op de handpop als sociaal-emotioneel hulpmiddel. De jaren daarna, in het onderwijs, kon ik al mijn theorieën over de kracht van de handpop uitproberen, bijstellen en verder ontwikkelen. Dat leidde in 2004 tot Wonderbaarlijke Spiegels en Handpop.nl. In 2019 verkocht ik Handpop.nl om te starten met Handpopcoach.nl

Mijn uitdaging

Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich kunnen openen voor een handpop, er door ontspannen en zich laten zien. Voor een kind is de pop een gelijke en het is de kunst om die gelijkheid te allen tijde te laten bestaan.  Het een rol te laten spelen in elke inhoud, elk onderwerp en elk thema wat ik via de pop aan wil gaan. De pop als vriendje daagt me uit te kijken door een andere bril, de bril van het kind.

Mijn doel

Alles wat ik met een handpop doe is gericht op het uitdagen van interactie, ontwikkeling en dus groei. Ik wil via de pop gericht werken aan het vergroten van de taalvaardigheid, de weerbaarheid, het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden van kinderen. Werken met de pop is geen doel op zich, de pop is een laagdrempelig hulpmiddel om mijn doel te bereiken.

Wil je me aan het werk zien? Schrijf je dan een keer in voor een webinar of andere gratis activiteit