Het doel geeft richting aan de activiteit en de inhoud

Hieronder een aantal pedagogische doelen die via de handpop te bereiken zijn. De lijst is niet volledig maar geeft wel een beeld van de diversiteit aan mogelijkheden. Ik kies er bewust voor om deze doelen niet verder uit te werken omdat het dan op een receptenboek gaat lijken wat altijd onvolledig zal zijn. Geen enkele situatie, geen enkel kind is hetzelfde en er zijn voor elk doel wat je bereiken wilt meerdere ingangen te bedenken die je gebruiken kunt.

[one_second]

 • het vergroten van de aandacht;
 • actieve deelname aan activiteiten;
 • actief taalgebruik/deelname aan een gesprek;
 • afscheid leren nemen;
 • oefenen met ander gedrag;
 • contact leggen met anderen;
 • grenzen verleggen en uitdagingen aangaan;
 • inhoud geven aan spel;
 • leren samenspelen/samenwerken;
 • leren uiting te geven aan gedachten, emoties en gevoelens;
 • leren omgaan met angst;
 • leren omgaan met conflicten;[/one_second]

[one_second]

 • leren omgaan met de ander;
 • leren omgaan met zichzelf;
 • leren omgaan met veranderingen;
 • oefenen met assertiviteit/weerbaarheid;
 • oefenen met leerstof;
 • oefenen met zelfstandigheid;
 • pestproblematiek bespreekbaar maken;
 • spelenderwijze de wereld verkennen;
 • vaardigheden oefenen;
 • werken aan een taak;
 • werken aan het zelfbeeld/zelfbewustzijn;
 • woordenschatuitbreiding;
 • etc.[/one_second]

 

Denk eenvoudig en vanuit het kind wanneer je aan de slag gaat met deze doelen. En als je je nou helemaal geen beeld kunt vormen hoe je dit in de praktijk vorm zou moeten geven troost je dan; je bent niet de enige die dit lastig vindt maar het goede nieuws is dat ik je daarbij kan helpen via een workshop, cursus of consult.  Je investeert een paar uur van je tijd om een schat aan mogelijkheden en prachtige ontmoetingen terug te ontvangen, dat lijkt mij een goede investering, jou ook?