Een maatworkshop is een workshop die óf een oriënterend karakter heeft óf qua inhoud afgestemd wordt op de deelnemers. Bijvoorbeeld omdat er specifieke leervragen zijn, omstandigheden die samenhangen met de doelgroep, wensen die voortkomen uit het gebruik van een bepaalde lesmethode en/of doelen die je via de handpop wilt bereiken.

Een workshop op maat kan heel algemeen zijn, denk maar aan het verzorgen van een gastles of van een oriënterende workshop tijdens een studiedag maar kan ook een 3,5 uur durende workshop zijn die dieper in gaat op een specifiek leergebied of een specifieke toepassing zoals:

 • de handpop inzetten t.b.v. taalontwikkeling en/of taalstimulering;
 • het vergroten van de weerbaarheid van kinderen;
 • de handpop inzetten om kinderen te helpen hun grenzen aan te geven;
 • de handpop als hulpmiddel gebruiken om de werkhouding van kinderen te verbeteren;
 • de handpop inzetten binnen je werk in de hulpverlening aan kinderen;
 • de handpop inzetten om inzicht te krijgen in de belevingswereld van een kind;
 • de handpop inzetten om het oefenen met leerstof leuker te maken;
 • de handpop inzetten om kinderen nieuwe situaties minder eng of bedreigend te maken;
 • het kind via de handpop uitdagen tot actief taalgebruik en communicatie;
 • de handpop toespitsen op het introduceren van thema’s en leerinhouden;
 • de handpop integreren binnen de methode(n) waarmee je werkt;
 • de handpop de rol van volwaardige gesprekspartner geven;
 • etc.

Eigenlijk is er, wanneer je met kinderen werkt, maar weinig wat niet mogelijk is via een handpop. De ‘gewone’ basisworkshop behandelt de toepassing van de handpop in de breedte en stippen gebieden als bijvoorbeeld taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling even aan. Wanneer er behoefte is om bij een specifiek gebied wat langer stil te staan, is een workshop op maat meer geschikt voor jou, de groep of organisatie.

Een workshop op maat wordt op basis van je wensen samengesteld kan verschillende vormen hebben:

 • een 3,5 uur durende workshop waarin de deelnemers echt zelf aan de slag gaan met een handpop
 • of 2 x een 1,5 uur durende gastles waarbij de deelnemers aan een pop ‘snuffelen’ en ik de mogelijkheden van de handpop laten zien.
 • of meerdere nog kortere workshops waar deelnemers tijdens een studiedag uit kunnen kiezen en waarbij de nadruk ligt op oriëntatie en demonstratie.

Een workshop op maat wordt altijd voor een specifieke groep op maat gemaakt en is om die reden niet toegankelijk voor individuele inschrijvingen van buiten af. Deze workshop wordt gegeven op een door jou gekozen locatie.

Informeer naar de mogelijkheden

Een activiteit op maat kan helemaal worden afgestemd op de organisatie, de leervragen en behoeften van deelnemers, specifieke doelgroepen of problematiek en de beschikbare tijd. Ik ga aan de slag met jouw wensen en stuur je geheel vrijblijvend een offerte en een voorstel voor het inhoudelijke programma.

Wanneer er al poppen aanwezig zijn kun je die meenemen en daarmee oefenen. Wanneer er nog geen poppen aanwezig zijn oefenen de deelnemers met de poppen die ik mee neem.